Algemene informatie

Over de verwerking van deze persoonsgegevens willen wij open en transparant zijn. We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wij verzamelen persoonsgegevens van medewerkers, klanten en leveranciers ten behoeve van:

- de behandeling van door klanten aangeboden producten 

- van door leveranciers geleverde producten en diensten die nodig zijn voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering

 

We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Lakspuiterij De Uitkomst b.v. voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten. Derden zijn:

- onze ICT-dienstenleverancier

- onze boekhouder

 

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De beheerder van en verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die u ons verstrekt krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming is Lakspuiterij De Uitkomst b.v. De gegevens zoals bekend bij de Kamer van Koophandel zijn:

Lakspuiterij De Uitkomst b.v.

Vlier 13 

5662 TM Geldrop

BTW: NL0080.95.711B01

KvK: 17056717

 

 

Waar slaan we uw gegevens op?

De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen Lakspuiterij De Uitkomst b.v. en worden alleen aan derden doorgegeven als dat nodig is voor het leveren van goede producten. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen wij die vooraf aan u.

 

Alle klanten, leveranciers en medewerkers hebben recht op inzage, rectificatie of wissen van hun eigen persoonsgegevens. Op schriftelijk verzoek aan de administratie worden de gegevens binnen een week verstrekt.

 

Als gegevens met toestemming zijn verkregen, mag de toestemming ook weer beperkt of ingetrokken worden.

Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer wij diensten uitbesteden waarbij persoonsgegevens van een klant zijn betrokken, heeft de klant hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleend.

 

 

Van medewerkers hebben wij nodig: 

• Naam

• Voornamen

• Naw-gegevens

• Geboortedatum

• BSN

• Kopie identiteitsbewijs

• Burgerlijke staat

• Bankrekeningnummer

 

 

Van klanten hebben wij nodig: 

• Bedrijfsnaam (zoals die is ingeschreven bij de KvK) 

• Contactgegevens bedrijf

• Naam van de contactpersoon

• Bedrijfsbankrekeningnummer

 

 

Van leveranciers hebben wij nodig:

• Bedrijfsnaam (zoals die is ingeschreven bij de KvK) 

• Contactgegevens bedrijf

• Naam van de contactpersoon

• Bedrijfsbankrekeningnummer 

 

 

Doeleinden en rechtsgronden voor de verzameling van voornoemde gegevens: 

• uitvoering van een overeenkomst

• in- of uitdiensttreding medewerker

• wettelijke verplichtingen aan de overheid

• het verstrekken van de persoonsgegevens door personen die in dienst willen komen van Lakspuiterij De Uitkomst is een noodzakelijke voorwaarde om in dienst te kunnen komen.

 

 

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

 

 

Duur van de opslag van de gegevens:

• Voor medewerkers: zo lang als het dienstverband duurt, plus 10 jaar.  

• Voor klanten en leveranciers: zo lang de werkrelatie duurt, plus 7 jaar in verband met wettelijke verplichtingen.

 

 

Updates van onze privacyverklaring 

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de beheerder of uw rechten.

 

Eventuele datalekken zullen intern worden vastgelegd en gedocumenteerd.